Interpreti

Eva Čierna-Tornová (cembalo)

Eva Čierna-Tornová

Umění hry na klávesové nástroje se začala věnovat ve svém rodišti Českých Budějovicích ve třídě Magdy Štajnochrové. Studovala na pražské konzervatoři ve třídě prof. Fr. Kůdy klavír a získala pedagogicko-psychologickou aprobaci na Akademii múzických umění v Praze. Teoretické vědomosti prohloubila studiem hudební vědy na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze.

Hru na cembalo vystudovala ve třídě doc. B. M. Willi na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Účastní se mistrovských kurzů pod vedením světoznámých interpretů (J. Ogg, J. Toll, J. Johnstone, Shalev Ad El). V roce 2004 studovala ve třídě Jacquesa Ogga na Královské konzervatoři v Haagu.

Nyní se věnuje koncertní a pedagogické činnosti, vedla semináře hry na cembalo v Olomouci a na Letních klavírních kurzech v Týně nad Vltavou.

Spolupracuje s předními sólisty při interpretaci hudby renesance, baroka i hudby 20. století. Účinkuje na nahrávkách zachycující hudbu těchto období, spolupracuje s ČRo, kde nahrává jak díla pro sólové cembalo, tak díla komorní. Koncertuje a vystupuje jako sólistka i komorní hráčka v řadě zemích Evropy (Anglie, Nizozemí, Itálie, Slovinsko, Německo aj.).

Své umění představila na několika hudebních festivalech u nás i v zahraničí. Spolu s Lucií Pelíškovou hrála na zahajovacím koncertě prestižního Festivalu Brežice ve Slovinsku, který zaznamenávala i televize. Pro Český rozhlas (stanici Vltava) připravuje pořady o renesanční a barokní hudbě.

Lucie Lukášová-Pelíšková (traverso)

Lucie Lukášová-Pelíšková

Hře na příčnou flétnu se začala věnovat v rodných Letovicích pod vedením Mojmíra Poláčka a Vítězslava Hanuse. Vystudovala Konzervatoř Brno (ve třídě Judity Menclové) a poté hudební vědu a češtinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Zájem o barokní hudbu ji přivedl k barokní flétně. Základy hry na tento nástroj získala u Andrease Kröpera. Pravidelně se účastní mistrovských kurzů vedených předními evropskými interprety (Nancy Hadden, Ashley Solomon, Wilbert Hazelzet, Peter Holtslag, Thijs van Baarsel, Andreas Kröper). Účinkuje na domácích i zahraničních hudebních festivalech (Polsko, Slovinsko, Itálie, Německo, Slovensko).

Spolu s Evou Tornovou hrála na zahajovacím koncertě prestižního Festivalu Brežice ve Slovinsku, jenž natáčela slovinská televize. Lucie hraje také s dalšími soubory zaměřujícími se na starou hudbu, natáčí pro Český rozhlas, účinkovala v České televizi. Spolupracovala také s alternativními divadelními soubory.

V současné době vyučuje dějiny hudby a češtinu na Konzervatoři Brno. Zde také vede interpretační seminář barokní hudby. V roce 2008 dokončila doktorské studium muzikologie na FF MU v Brně.

Miloslav Študent (loutna, arciloutna, barokní kytara)

Miloslav Študent

Již za svých studií hudební vědy a estetiky (Masarykova Univerzita v Brně) se věnoval intenzívně otázkám provozovací praxe hudby 16. - 18. století, ve stejné době založil a vedl ansámbl Flores Musicae (spolu s M. Koženou, V. Richterem a V. Mikuláškovou), s nímž nastudoval a uvedl řadu novodobých premiér zapomenutých mistrovských děl. Byl rovněž zakládajícím členem brněnského Collegia pro Arte Antiqua.

Po období, kdy jako samouk byl odkázán jen na mistrovské kurzy (loutna - S. Juřica, L. Contini, A. Bailes, H. Smith, viola da gamba - R. Boothby) odešel studovat do Itálie, kde v roce 1998 ukončil tříleté studium provozovací praxe italské hudby 17. století ve třídě R. Giniho Laboratorio permanente di ricerca sulla musica italiana del XVII secolo (Sekce staré hudby Městské hudební školy v Miláně). Na stejné škole získal v roce 2002 ve třídě Paula Beiera diplom hry na loutnu.

Od roku 2002 Miloslav vede loutnovou třídu Akademie staré hudby při Ústavu hudební vědy Masarykovy univerzity v Brně. V rámci výuky na půdě tohoto pracoviště, jehož vedením byl pověřen v letech 2004-2008, realizuje různé speciální přednášky a semináře.

V roce 2003 vedl specializované semináře též na Accademia internazionale della musica di Milano. V roce 2004 byl uměleckým ředitelem festivalu barokní opery ve Valticích, pro který tehdy i v následujícím roce připravil hudebně taneční představení Duel zpěvu a tance a Festino.

Jako loutnista má na svém kontě spolupráci s řadou sólistů (M. Kožená, J. Lewitová, B. Zanichelli, M. Hugget, E. Machová, R. Gini, M. Pospíšil) a s ansámbly (Ensemble Concerto Milano, Capella Regia Musicalis Praha, Musicalische Copagney Berlin, Ritornello Praha, Ensemble Galatea, Teatro Franco Parenti Milano, La Gambetta), s nimiž koncertoval kromě Evropy také v Jižní Americe. Vystupuje také sólově. Nahrává pro různé gramofonové společnosti, rozhlas, televizi a film.


Copyright © 2001 - Musica bellissima · Email: eva.tornova@seznam.cz · tel.: +420 604 747 678