Ukázky

Pietro Castrucci: Sonata II G dur - I.Adagio)
(Lucie Pelíšková - traverso, Eva Tornová - cembalo, Miloslav Študent - arciloutna)
Arcangelo Corelli: Sonata II G dur - Gavotta
(Lucie Pelíšková- traverso, Eva Čierna-Tornová - cembalo, Jan Krejča - teorba)
Giovanni Picchi: Passe e mezzo
(Eva Čierna-Tornová - cembalo)
Francois Couperin: Huitième Concert Royaux - Air de Baccantes
(Lucie Pelíšková - traverso, Eva Tornová - cembalo, Miloslav Študent - arciloutna)
Francois Couperin: Huitième Concert Royaux - Anime
(Lucie Pelíšková - traverso, Eva Tornová - cembalo, Miloslav Študent - arciloutna)

Copyright © 2001 - Musica bellissima · Email: eva.tornova@seznam.cz · tel.: +420 604 747 678